Het Energietransitie Dashboard

Intellerts’ Energietransitie Dashboard toont en vergelijkt vernieuwende duurzaamheidskansen. Het dashboard combineert verschillende databronnen tot een uniek inzicht. Uitbreiding van databronnen is mogelijk.

Groene toekomst

Het Nederlands overheidsbeleid geeft richting aan hoe de Nederlandse samenleving als geheel kan bijdragen aan een groene(re) toekomst. Duurzaamheid in energiegebruik is een deeloplossing van dit doel en valt onder het wereldwijde thema Energietransitie.

Duurzaamheid energiegebruik

Vanwege het progressieve & innovatieve karakter dat onze samenleving kenmerkt, wordt een deel van duurzaamheid in energiegebruik al bewerkstelligd door eigen bijdrage van energie aan het nationale stroomnetwerk middels zonnepanelen of windmolens (tezamen: opgesteld vermogen).

Investeringen in zonnepanelen of windmolens zijn niet zonder risico. Voor stakeholders als overheidsorganen, energie-leveranciers en woningcorporaties is het dus van belang om een beeld te hebben welke regio’s en wijken al met duurzame energieoplossingen bezig zijn. In het bijzonder in welke mate het opgesteld vermogen stroom terug levert aan het stroomnet, maar bovenal in welke regio’s en wijken grote kansen nog onbenut zijn gelaten.

Vernieuwende inzichten door slim combineren van data

Het Data Science Team van Intellerts heeft met de publicatie van het Intellerts’ Energietransitie Dashboard het inzichtelijk gemaakt om onbenutte kansen in duurzaamheidsoplossingen in regio’s en wijken te duiden. Het Energietransitie Dashboard maakt gebruik van diverse open dataset bronnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en heeft de datasets onderling gekoppeld.

Intellerts’ Energietransitie Dashboard

In het Energietransitie Dashboard is het mogelijk om trends te observeren hoe per regio, wijk of stad het gemiddeld opgesteld vermogen door te tijd is verandert, en waar nog meer duurzaamheidskansen liggen.

De grafische representatie van de datasets maakt het voor eindgebruikers gemakkelijk om regio’s te selecteren en onderling te vergelijken in welke mate duurzaamheidsoplossingen zijn omarmt en hoe deze door de tijd heen zijn ontwikkeld.

De lezer wordt uitgenodigd om Intellerts’ Energietransitie Dashboard hieronder te verkennen.

 


* Optimale dashboard experience via een webbrowser op je pc.

Treed in contact

Het Data Science Team van Intellerts voorziet organisaties in slimme data gedreven oplossingen. Wij nemen graag de tijd om samen met u te ontdekken welke nieuwe informatievoorzieningen uw organisatie vooruit helpt. Treed in contact en maak nu een afspraak.

Meet a 100% Data Science company

Share this article:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Hello!

Join our data science mailinglist

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information.