Het Energietransitie Dashboard

Energy dashboard

Intellerts’ Energietransitie Dashboard toont en vergelijkt vernieuwende duurzaamheidskansen. Het dashboard combineert verschillende databronnen tot een uniek inzicht. Uitbreiding van databronnen is mogelijk. Groene toekomst Het Nederlands overheidsbeleid geeft richting aan hoe de Nederlandse samenleving als geheel kan bijdragen aan een groene(re) toekomst. Duurzaamheid in energiegebruik is een deeloplossing van dit doel en valt onder het […]

Tell the story – Communicate your insights

Tell the story

Tell the story. The final step of the 8-step model is to bring together and communicate all of your insights. This is when compelling presentations and dashboards are created. EVALUATION FIRST Whether a project is following a short-cycled lean approach or a more traditional project methodology, you must evaluate your work before you tell your […]